Gitaar spelen

Gitaar spelen op de computer met akkoorden, ook in majeur en mineur.

 Gitaar