Getallen afronden

Oefen hier het afronden van gehele en decimale getallen tot op het dichtstbijzijnde tiental, honderdtal, duizendtal, tiende, honderdste of duizendste.

Deze oefening gaat over het afronden van getallen. Soms is het handig om het aantal cijfers van een getal te verminderen. Dat doe je door af te ronden.

Je kunt een getal afronden tot op een heel getal of tot op een aantal cijfers na de komma. Je rondt naar beneden of naar boven af naar het getal dat er het dichts bij ligt.

Zo is 9,2934 ≈ 9,3 (afgerond op 1 decimaal) en 360 ≈ 400 (afgerond op honderdtallen).

Het resultaat van het afronden is niet exact, maar ongeveer. Vandaar het ≈ teken. Dit betekent 'is ongeveer gelijk aan'.

Het cijfer 5 rond je af naar boven.
Zo is 3,4 ≈ 3 en 3,5 ≈ 4.
Zo is 450 ≈ 500 als je afrondt tot op honderdtallen.

Copyright © 2009- Computermeester.be comm.v. All rights reserved.