De taal van de honingbij

Bijen praten via een dansje. Insectenlinguïstiek voor gevorderden.

Bijentaal

Eén van de wonderlijke eigenaardigheden van de honingbijen is hun communicatie. Ze geven informatie door met een bijendans, een ingenieuze dans waarbij geur, geluid en beweging gebruikt worden om soortgenoten te vertellen waar een voedselbron met nectar en stuifmeel te vinden is. Een rondedans wil zeggen dat de voedselbron zich dichtbij bevindt, een kwispeldans geeft aan dat de voedselbron op meer dan honderd meter ligt. Bij de kwispeldans maakt de honingbij een 8-vormige figuur. De richting van het rechte stukje tussen de rondjes geeft aan waar de voedselbron ligt ten opzichte van de zon. De snelheid waarmee de dans wordt uitgevoerd zegt meer over de afstand tussen de bijenkast en de voedselbron.