Witte strook

Deurtjes - getalbeelden oefenen
wiskunde eerste leerjaar

Witte strook
Klik op de deuren en zoek het juiste getal.

Getalbeelden oefenen

Getalbeelden zijn altijd een steun voor de zwakkere rekenaars. Het is belangrijk dat die leerlingen de hoeveelheden vlot herkennen als geheel i.p.v. ze steeds te tellen.
Het gevaar bestaat dat als ze geen getalbeelden in hun hoofd hebben alle bewerkingen later van buiten proberen te leren, hetgeen een onbegonnen zaak is natuurlijk. Een ander verkeerde oplossing is dat, als ze geen getalbeelden leren, steeds op hun vingers gaan tellen. Dat gaat goed tot we boven de tien beginnen te rekenen.

Ze openen de deurtjes een voor een en zoeken het juiste cijfer bij het getoonde getalbeeld of omgekeerd. Vink het juiste deurtje aan en je krijgt als beloning een puzzelstuk. Probeer alle puzzelstukjes te verzamelen zodat je de volledige foto zien. Veel plezier met 'Deurtjes'. Het computerprogramma om de getalbeelden in het eerste leerjaar te oefenenen.

 

Getalbeelden zijn altijd een steun voor de zwakkere rekenaars. Het is belangrijk dat die leerlingen de hoeveelheden vlot herkennen als geheel i.p.v. ze steeds te tellen.
Het gevaar bestaat dat als ze geen getalbeelden in hun hoofd hebben alle bewerkingen later van buiten proberen te leren, hetgeen een onbegonnen zaak is natuurlijk. Een ander verkeerde oplossing is dat, als ze geen getalbeelden leren, steeds op hun vingers gaan tellen. Dat gaat goed tot we boven de tien beginnen te rekenen.

Deurtjes - getalbeelden oefenen wiskunde eerste leerjaar icoon