Transparante strook

De opwarming van de aarde

 

De opwarming van de aarde op een eenvoudige wijze uitgelegd met animatie. Ontdek ook hoe je er iets kan aan doen.

Wat is de opwarming van de aarde?

De temperatuur van de atmosfeer van de aarde is in de laatste honderd jaar gestegen met ongeveer 0,9 °C. Men voorspelt dat die nog zal stijgen met 4 °C tegen het einde van deze eeuw.

Maakt het uit ? Ja ! Laten we eens kijken waarom ...

Wat regelt de temperatuur van de aarde ?

De zon stuurt zonnestralen uitdie door de ruimte reizentot op de aarde waar ze voor warmte zorgen.
Een deel van de zonnestralen stuiteren op onze atmosfeer.
Sommigen dringen de atmosfeer binnen en warmen het aardse oppervlak op. Sommige van de infrarode warmtestralen ontsnappen uit de aardse atmosfeer. Anderen worden opgenomen in de atmosfeer door de broeikasgassen die onze atmosfeer warm houden. Broeikasgassen zijn dus heel belangrijk. Zonder dezegassen zou het hierop aarde tot -18 °Cdalen.Brrr

Waarom stijgt de temperatuur?

Als de hoeveelheid broeikasgassen in de atmosfeer toeneemt, wordt er meer warmte naar de aarde teruggekaatst en zal de aardse temperatuur stijgen.

Veel dingen die we doenstoten broeikasgassen uit.Klik op 3 onderdelen van de tekening hiernaast.om het uitte zoeken.

Wat kunnen we doen?

Auto's , bussen en vliegtuigen verbranden de fossiele brandstoffen benzine, diesel en kerosineen stoten CO2 bij elke reis die ze maken.

Het kappen van bomen en bossen en het branden van het hout betekent meer kooldioxide (CO2). Een boomzet met fotosynthese kooldioxide (CO2) om inzuurstof (O2) en koolstof (C). Minder bomen betekentmeer koolstofdioxide.

Bij het verbranden van fossiele brandstoffen, zoals steenkool, olie en gas om onze huizen te verwarmen en hetmaken van elektriciteit, worden kooldioxide en andere broeikasgassen uitgestoten in de atmosfeer.

De opwarming van de aarde icoon