Transparante strook

Voor- en nadelen energiebronnnen

 


Wat zijn de voor- en de nadelen van energiebronnen als:
aardolie, steenkool, biomassa, biochemisch, aardgas, kernenergie,
geothermisch, hydro, getijden, wind en zon?

biomassa

zonne-energie

getijdenenergie

aardwarmte

waterkracht

golfslagenergie

windenergie

steenkool

kernenergie

olie en aardgas

Voor- en nadelen energiebronnnen icoon