Transparante strook

Hoeken meten met een geodriehoek

Hoeken meten met de geodriehoek of gradenboog.
De geodriehoek of gradenboog kan je draaien als je klikt op de blauwe pijltjes.
De geodriehoek of gradenboog kan je verplaatsen met de muis.

Beoogde eindtermen:

2 Wiskunde - Meten 
Begripsvorming-wiskundetaal-feitenkennis 
De leerlingen 
2.1 kennen de belangrijkste grootheden en maateenheden met betrekking tot lengte, oppervlakte, inhoud, gewicht (massa), tijd, snelheid, temperatuur en hoekgrootte en ze kunnen daarbij de relatie leggen tussen de grootheid en de maateenheid. 
2.2 kennen de symbolen, notatiewijzen en conventies bij de gebruikelijke maateenheden en kunnen meetresultaten op veelzijdige wijze noteren en op verschillende wijze groeperen. 

Procedures 
De leerlingen kunnen 
2.8 schatten met behulp van referentiepunten. 

Hoeken meten met een geodriehoek icoon