Transparante strook

Gewesten en gemeenschappen van België
oefenen op de computer

België is een federale staat
samengesteld uit gemeenschappen en gewesten.

Drie gemeenschappen:

 

De belangrijkste bevoegdheden van de gemeenschappen zijn: onderwijs, cultuur, gezondheidsbeleid, bijstand aan personen en, behalve in Brussel, het taalgebruik.


Drie gewesten:

De belangrijkste bevoegdheden van de gewesten zijn: ruimtelijke ordening, leefmilieu en waterbeleid, landinrichting en natuurbehoud, huisvesting, landbouw, openbare werken, en grote gedeelten van het economisch beleid, het vervoers- en tewerkstellingsbeleid.

Gewesten en gemeenschappen van België oefenen op de computer icoon