Kruisrekenraadsel

=
 
 
=
=
 
=
 
=
=
Getallen tot 20
Getallen tot 100
HOME
Dit is geen kruiswoordraadsel, maar een kruisrekenraadsel. Alle optellingen of aftrekkingen moeten juist zijn. Kies oefeningen tot 20 of tot 100.
Copyright © 2009- Computermeester.be comm.v. All rights reserved.