Golf van Carpentaria

 

Waar ligt de Golf van Carpentaria?

Golf van Carpentaria


De Golf van Carpentaria is een ondiepe zee, aan drie zijden omsloten door het vasteland van AustraliŽ. In het noorden gaat de Golf over in de Arafurazee, de natuurlijke waterscheiding tussen AustraliŽ en Nieuw-Guinea. De De Golf van Carpentaria was droog land op het hoogtepunt van de laatste ijstijd 18.000 jaar geleden, toen de wereldwijde zeespiegel ongeveer 120 m onder de huidige niveau lag. Op dat moment was er een groot, ondiep meer in het centrum van wat nu de Golf van Carpentaria is. De Golf herbergt een koraalrifprovincie dat pas in 2004 werd erkend.
Aan de monding is de Golf van Carpentaria 590 km breed, en verder naar het zuiden 675 km. Het heeft een wateroppervlakte van ongeveer 300.000 km≤. De algemene diepte ligt tussen 55 en 66 meter. Het getijverschil in de Golf van Carpentaria ligt tussen twee en drie meter.