Landengte van Suez

 

Landengte van Suez

Waar ligt de landengte van Suez?

Landengte van Suez Google Earth

Bron: Google Earth

De landengte van Suez is een strook van land van 125 km tussen de Middellandse Zee en de Rode Zee, en de grens vormt tussen de continenten van Afrika en AziŽ. Daaronder loopt de Golf van Suez, die het vasteland van Egypte scheidt van het SinaÔ-schiereiland. Het bevindt zich in het land van Egypte en verbindt geografisch de Middellandse Zee en de Rode ZeeŽn. Net als veel andere landengten is het een locatie met een grote strategische en historische waarde, met name de aanwezigheid van het Suezkanaal.

Het Suezkanaal is een kunstmatige zeewaardige waterweg in Egypte, die de Middellandse Zee via de landengte van Suez met de Rode Zee verbindt. Gebouwd door het Suezkanaalbedrijf tussen 1859 en 1869, werd het officieel geopend op 17 november 1869. Het kanaal biedt schepen een kortere reis tussen de Noord-Atlantische Oceaan en de Noordelijke Indische Oceaan via de Middellandse Zee en de Rode Zee door de omweg rond Afrika via Kaap de Goede Hoop te vermijden, wat de reis met ongeveer 7 000 kilometer korter maakt.

Vijf keer in z'n 140 jarige bestaat werd het Suezkanaal volledig afgesloten. Dat was het geval in 1956, tijdens de Suez-crisis, toen de Egyptische president Nasser het kanaal nationaliseerde. Frankrijk, het Verenigd-Koninkrijk en IsraŽl vielen Egypte binnen om Nasser te dwingen het kanaal terug vrij te geven, maar de Verenigde-Staten dwong de strijdende partijen tot een compromis: Egypte zou miljoenen dollars uitkeren voor het kanaal, maar het wel als nationaal bezit beschouwen. Ook tijdens de Zesdaagse Oorlog tussen IsraŽl en Egypte werd het kanaal gesloten. Deze keer zou het kanaal 8 jaar afgesloten blijven. Veertien schepen zaten al die tijd vast in het kanaal, omdat doorgang onmogelijk was geworden door gezonken schepen en mijnen.

Het kanaal heeft geen sluizen systeem, met zeewater dat er vrij door stroomt, omdat er geen hoogteverschil overwonnen moet worden. De beide zeeŽn hebben hetzelfde waterniveau. 

Het kanaal is eigendom van en wordt onderhouden door de Suezkanaalautoriteit van Egypte. Volgens de Conventie van Constantinopel kan het worden gebruikt "in tijden van oorlog als in tijden van vrede, door elk handels- of oorlogsschip, zonder onderscheid van vlag".

Suezkanaal vliegdekschip In augustus 2014 werd begonnen met de bouw om de Ballah Bypass uit te breiden en te verbreden gedurende 35 km (22 mijl) om de transittijd van het kanaal te versnellen. De uitbreiding was gepland om de capaciteit van het Suezkanaal te verdubbelen van 49 naar 97 schepen per dag. Het "New Suez Canal", zoals de uitbreiding werd genoemd, werd op 6 augustus 2015 met veel tamtam geopend tijdens een ceremonie.

Er zijn nu verscheidene passeerstroken en aanmeerplaatsen. Elk jaar bevaren ongeveer 15 000 schepen de 11 tot 16-uur durende tocht door het Suezkanaal. In het jaar 2000 was dit 14% van het totale tonnage scheepvaart op wereldschaal. In 2012 passeerden 17 225 vaartuigen het kanaal (gemiddeld 47 per dag).