Transparante strook

Vloeistofthermometer

Witte strook
Met dit programma kan je oefenen op het zetten van de gevraagde temperatuur van 0 tot 25 °C op een thermometer.

De voorgestelde thermometer is een vloeistofthermometer.

In het verleden gebruikte men voor de vulling kwik. Maar de meeste kwikhoudende producten, zoals kwikthermometers en barometers zijn sinds 2006 verboden.

Andere vloeistoffen zoals alcohol namen de plaats in van kwik.

Kwik is een metaal dat bij kamertemperatuur vloeibaar en vluchtig is. Het gevaar bij het morsen van van kwik is dat er kwikdampen vrijkomen. Kwikdamp inademen is gevaarlijk voor je gezondheid.

De meeste kwikhoudende producten, zoals kwikthermometers en barometers zijn sinds 2006 verboden. Maar veel huishoudens bezitten nog kwikhoudende toestellen zodat kwikincidenten mogelijk blijven. Het bezit ervan is namelijk niet verboden. Verder is kwik ook aanwezig in spaarlampen, TL-lampen en fluorescentielampen  van beamer, lcd-tv’s en laptop.

Kwikdamp damp komt vrij uit gemorst vloeibare kwik. Het ingeademde kwik stapelt zich op in de nieren en hersenen en zal zo het zenuwstelsel en de nieren aantasten met de klachten als vermoeidheid, trillende oogleden, lippen en vingers, hoofdpijn en psychische problemen. Deze effecten zijn over het algemeen tijdelijk, maar bij een zeer hoge blootstelling kan de gezondheidsschade blijvend zijn. Kinderen zijn gevoeliger voor kwikdamp dan volwassenen. Ook zwangere vrouwen vormen een risicogroep. Kwikdamp zal schade toebrengen aan het ongeboren kind.

Vloeibare kwik is zeer moeilijk te verwijderen. Kleine kwikdruppels rollen meters weg van de plek waar het product is stukgevallen en zijn moeilijk terug te vinden. Als ze terecht komen in een vloerkleed, de kleinste kiertjes van een gladde vloer, onder plinten, enz. kunnen ze daar nog maanden uitdampen

Wat als je bij u thuis kwik morste?:

Vloeistofthermometer icoon