Transparante strook

Vergelijkingen - beeldspraak: zo ... als ...

Duid het juiste woord aan bij de kenmerkende eigenschap die gegeven wordt.

Vergelijken, beeldspraak

Deze opdracht gaat over vergelijkingen met het woordje ‘als’ en een bijvoeglijk naamwoord.

Vergelijkingen - beeldspraak: zo ... als ... icoon