Transparante strook

Wapenschild

Witte strook
Met dit programma ontwerp je stap voor stap je eigen wapenschild.

Ontstaan van de wapenschilden

Tijdens de kruistochten werden vaak gesloten helmen gebruik. Om in het strijdgewoel te zien wie vriend of vijand was, bracht elke ridder zijn eigen teken op zijn schild. Deze tekens werden een belangrijk symbool en vonden achteraf een plek op documenten, grafstenen, gevelstenen en vlaggen.
Oorspronkelijk had elke ridders een uniek wapenschild. Toen in de tweede helft van de  12e eeuw het wapenschild steeds meer prestige verwierf, gingen zonen hun vaders wapenschild ongewijzigd overnemen. Zo ontstond het familiewapen.
Wapenschilden zijn echter maar kort het exclusieve domein van de ridderstand geweest. In de 13e eeuw gingen ook steden, gilden en belangrijke burgers een wapenschild gebruiken. Ook staten kregen een wapenschild, meestal het wapen van de vorst.

Familiewapen

Ook gewone families kunnen een wapenschild hebben. Heel veel families hebben zo'n een wapen, maar veel familieleden weten dat niet meer. Je kan ook zelf een wapenschild ontwerpen. Het is hierbij wel aangeraden dat men zich in de heraldiek verdiept. Je kan ook een wapenschild laten ontwerpen door een heraldisch tekenaar.

Alleen in Engeland en Schotland is het gebruiken van een wapenschild aan strenge wettelijke regels en toestemming door de staat gebonden.

Wapenschild icoon