Thema wilde dieren

Hier alles verzameld rond het thema wilde dieren geschikt voor kinderen van de basisschool. Komen aan bod in het dit thema wilde dieren: voorbereidend lezen en rekenen, taal en rekenen, maar ook educatieve spelletjes zoals memory, kleurplaten, zoek de 7 verschillen, doolhof, ruimtelijke oriëntatie, ...

Copyright © 2009- Computermeester.be comm.v. All rights reserved.