Planten zijn biologische luchtfilters

 
Planten brengen sfeer en kleur in je interieur. Ze zorgen voor een huiselijke en gezellige sfeer, ook op de werkplek of het klaslokaal.

Dat ze voor extra zuurstof zorgen is al langer geweten, maar wist je ook dat ze de kwaliteit van de lucht aanzienlijk kunnen verbeteren? 

We zochten voor u naar de planten die het best de giftige stoffen uit de lucht filteren.

Giftige stoffen in kamerlucht

 • BENZEEN

  Benzeen is een vluchtige organische stof die je niet kunt zien, maar wel kunt ruiken. Tijdens
  het tanken van de auto komt er benzeen in de lucht, dat zal je al wel eens geroken hebben.
  Benzeen komt ook vrij bij tabaksrook, uitlaatgassen van voertuigen en industriŽle uitstoot. Zowel bij inslikken, huidcontact als inademen houden gezondheidsrisico's in.
 • TRICHLOORETHELEEN

  Je vindt het vooral terug in vernissen, lijmen, tapijtreinigers, verfverwijderaars of als oplosmiddel in inkten. Trichloorethyleen wordt vooral gebruikt in de droogkuisinstallaties. Vanwege de negatieve effecten op de gezondheid kunnen enkel professionelen dit product nog aankopen. In een moderne droogkuisinstallaties vervangt men trichloorethyleen steeds vaker door een minder schadelijk oplosmiddel.
  Trichloorethyleen werkt vooral in op het zenuwstelsel, hersenen, lever of op de nieren.
  Trichloorethyleen wordt door het Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek als Ďwaarschijnlijk kankerverwekkend voor de mens'.
 • FORMALDEHYDE

  Formaldehyde komt vrij wanneer het aanwezig is in spaanplaat.
  De gezondheidsklachten zijn vooral irritaties van de oogslijmvliezen en de bovenste luchtwegen. Het kan ook aanleiding geven tot hoofdpijn, vermoeidheid, duizeligheid, concentratie- en geheugenstoornissen, en in uitzonderlijke gevallen braken, misselijkheid en diarree.
  Er is voldoende wetenschappelijk bewijs dat formaldehyde neuskanker kan veroorzaken.
 • XYLEEN

  Xylenen worden vooral gebruikt ink, rubber en lijm, als thinner bij verven. Ze worden ook gebruikt door leerlooiers. Het kent ook z'n toepassing bij de productie van ftalaat-weekmakers voor flexibel PVC, bij het maken van diverse polyesters en de productie van polyethyleentereftalaat (PET), hetgeen op gigantische schaal plaatsvindt.
 • AMMONIA

  Ammonia is een kleurloos giftig gas met een sterk prikkelende geur. Ammoniak is ammonia opgelost in water.
  De oplossing wordt in het huishouden als schoonmaakmiddel gebruikt.
  Ammoniak vind je terug in kunstmest. Daarnaast is ammoniak grondstof in de chemische industrie bij de productie van synthetische vezels (zoals nylon).
  Ammonia komt vooral in het milieu bij de ontbinding van dierlijke mest en zal je dus vooral waarnemen in gebieden met intensieve veehouderij.

 

De vijf beste biologische luchtfilters:

Uit onderzoek blijkt dat de volgende vijf planten de luchtkwaliteit aanzienlijk verbeteren. Het zijn planten die de volgende giftige stoffen in min of meerdere mate uit de lucht filteren.

Lepelplant Gerbera Graslelie Azalea AloŽ Vera