Educatieve spelletjes 2de leerjaar

Rekenen

GETALBEGRIP

GETALLEN: optellen en aftrekken

GETALLEN: vermenigvuldigen en delen

METEN

Strategieën en probleemoplossende vaardigheden

Taal

wereldoriëntatie

breinbrekers en ontspanning

lesmateriaal

Spelletjes voor het 2de leerjaar Op deze pagina vind je allerlei gratis educatieve, leuke en ontspannende spelletjesvoor het tweede leerjaar in België of groep vier in Nederland.